Visa Umrah

PERMOHONAN VISA UMRAH

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

  1. Pasport Antarabangsa yang tarikh sah lakunya harus melebihi 6 bulan dari tarikh kembali ke Malaysia dan mempunyai sekurang-kurangnya 6mukasurat kosong.
  2. 4 keping gambar warna berukuran 6 cm x 4 cm dengan berlatarbelakang putih,
  • Wajah mesti penuh 70% hingga 80% dari foto,
  • Lelaki tidak bersongkok dan wanita bertudung hitam.
  1. Sijil/Buku suntikan meningitis ACYW135 yang diperolehi di klinik-klinik swasta yang berhampiran.

Kegagalan mengadakan buku suntikan ini boleh menyebabkan jemaah tidak memperolehi Visa Umrah walaupun MOFA sudah dikeluarkan.

  1. Dokumen Tambahan (sekiranya berkenaan)

** Wanita dibawah 45 tahun dan lelaki dibawah 18 tahun WAJIB pergi bersama mahram lelaki berumur melebihi 21 tahun.

  • Jemaah lelaki /perempuan bawah 18 tahun, mesti pergi bersama ibu dan bapa.
  • Jemaah perempuan bawah 45 tahun, mahram bapa sahaja.

Nota: Kesemua dokumen hendaklah disahkan olih KDN / Jabatan Agama Islam dan perlu diserahkan 45 hari sebelum tarikh penerbangan.

Sila hubungi Pegawai Umrah kami untuk mendapat keterangan lanjut.

DOKUMEN TAMBAHAN PERMOHONAN VISA UMRAH

[vc_table vc_table_theme=”classic”][align-left]BIL,[align-left]JEMAAH,[align-left]MAHRAM,[align-left]DOKUMEN%20DIPERLUKAN,[align-left]NOTA%20PENTING|[align-left]1.,[align-left]Isteri,[align-left]Suami,[align-left]Salinan%20sijil%20nikah,[c#000000;align-left]Salinan%20Sijil%20Nikah%20telah%20disahkan%20oleh%20Pejabat%20Agama.%20Surat%20akuan%20sumpah%20bagi%20menunjukkan%20hubungan%20suami-isteri%20tidak%20diterima%20oleh%20pihak%20Kedutaan%20Arab%20Saudi.|[align-left]2.,[align-left]Anak%20perempuan%20dan%20anak%20lelaki%20di%20bawah%2018%20tahun,[align-left]Bapa,[align-left]Salinan%20Sijil%20Lahir,[align-left]Pastikan%20salinan%20Sijil%20Lahir%20tersebut%20telah%20disahkan%20oleh%20Pejabat%20Pendaftaran%20Negara%20(JPN)%20Surat%20akuan%20sumpah%20bagi%20menunjukkan%20hubungan%20anak%20dan%20bapa%20tidak%20diterima%20oleh%20pihak%20Kedutaan%20Arab%20Saudi.|[align-left]3.,[align-left]Anak%20angkat,[align-left]Bapa%20Angkat,[align-left]Salinan%20Sijil%20angkat%20(JPN)%20%26%20Surat%20Kuasa%20Mahkamah%20Syariah%2FPejabat%20Agama%20(Surat%20Kuasa%20Hak%20Jagaan%20Anak),[align-left]Pastikan%20dokumen%20tersebut%20telah%20disahkan%20oleh%20JPN.%20Bagi%20anak%20angkat%20yang%20mempunyai%20nama%20bapa%20angkat%20di%20dalam%20paspot%20dan%20Sijil%20Anak%20Angkat%2C%20salinan%20Sijil%20Anak%20Angkat%20tersebut%20hanya%20perlu%20disahkan%20oleh%20Wisma%20Putra%20sahaja%20dan%20tidak%20perlu%20surat%20kuasa%20dari%20mahkamah.|[align-left]4.,[align-left]Anak%20tiri,[align-left]Bapa%20Tiri,[align-left]Salinan%20Sijil%20Lahir%2C%20Surat%20Kuasa%20Mahkamah%20Syariah%2FPejabat%20Agama%20(Surat%20Kuasa%20Hak%20Jagaan%20Anak)%20%26%20Letter%20of%20Consent%20dari%20bapa%20kandung%20serta%20lampirkan%20salinan%20kad%20pengenalan%20bapa.,[align-left]|[align-left]5.,[align-left]Anak%20saudara,[align-left]Bapa%20Saudara%20sebelah%20bapa%20sahaja.%20%0A(Bapa%20saudara%20sebelah%20ibu%20tertakluk%20kepada%20budi%20bicara%20kedutaan%20Arab%20Saudi),[align-left]Salinan%20sijil%20lahir%20anak%20saudara%2C%20Salinan%20sijil%20lahir%20bapa%20saudara%2C%20Salinan%20sijil%20lahir%20bapa%20%26%20Letter%20of%20Consent%20dari%20bapa%20kandung%20sahaja%20serta%20lampirkan%20salinan%20kad%20pengenalan%20bapa.,[align-left]Pastikan%20dokumen%20berkenaan%20telah%20disahkan%20oleh%20Pejabat%20Pendaftaran%20Negara(JPN).%20Surat%20akuan%20sumpah%20bagi%20menunjukkan%20hubungan%20anak%20dan%20bapa%20saudara%20tidak%20diterima%20oleh%20pihak%20Kedutaan%20Arab%20Saudi|[align-left]6.,[align-left]Cucu,[align-left]Datuk%20Sebelah%20bapa%20sahaja.%20%0A(Datuk%20sebelah%20ibu%20tertakluk%20kepada%20budi%20bicara%20kedutaan%20Arab%20Saudi),[align-left]Salinan%20sijil%20lahir%2C%20Salinan%20sijil%20lahir%20bapa%20%26%20Letter%20of%20Consent%20dari%20bapa%20kandung%20sahaja%20serta%20lampirkan%20salinan%20kad%20pengenalan%20bapa.,[align-left]Pastikan%20dokumen%20berkenaan%20telah%20disahkan%20oleh%20Pejabat%20Pendaftaran%20Negara(JPN).%20Surat%20akuan%20sumpah%20bagi%20menunjukkan%20hubungan%20anak%20dan%20bapa%20saudara%20tidak%20diterima%20oleh%20pihak%20Kedutaan%20Arab%20Saudi%20%26%20Bagi%20bapa%20dan%20ibu%20yang%20telah%20meninggal%20salinan%20Sijil%20Kematian%20perlu%20disahkan%20oleh%20Pejabat%20Pendftaran%20Negara%20(JPN).|[align-left]7.,[align-left]Warganegara%20asing,[align-left],[align-left]Pemastuatin%20Tetap%20(Permanent%20Residence)%2C%20Kad%20Pengenalan%20Asal%20dan%20salinan%20Kad%20Pengenalan%2C%20Visa%20Pekerja%20(Employment%20Pass)%2C%20Surat%20pengesahan%20majikan%2C%20Visa%20Pelajar%20(Student%20Visa)%2C%20Surat%20pengesahan%20dari%20Kolej%2FUniversiti%2FSekolah%2C%20Visa%20Keluarga%20(Social%20Visit%2FIndependent%20Pass)%20%26%20Salinan%20Sijil%20Nikah%2FSijil%20Lahir.,[align-left]Bagi%20pembantu%20rumah%20(Maid)%20majikan%20perlu%20ikut%20serta%20%26%20Visa%20perlu%20sahlaku%206%20bulan%20ke%20atas[/vc_table]