Travel Insurance

Plan Insurans Takaful

Pelan Takaful ini menyediakan pampasan sekiranya berlaku kecederaan, hilang upaya atau kematian disebabkan oleh kemalangan di luar jangkaan, perbelanjaaan perubatan yang ditanggung akibat kemalangan atau penyakit, kesulitan perjalanan dan bantuan perjalanan bagi perjalanan domestik dan luar negara. Pelan ini boleh disertai oleh mana-mana individu untuk diri sendiri, pasangan dan anak-anak. Pelan keluarga dibenarkan untuk perjalanan sekali sahaja dan had umur bagi anak adalah antara 30 hari hingga 21 tahun. Tempoh perlindungan bergantung kepada tempoh perjalanan tersebut.

Plan Insurans Perjalanan

[vc_table vc_table_theme=”classic”][align-left]Tempoh%20Perlindungan,[align-center]Sendiri,[align-center]Sendiri%20%26%20Pasangan,[align-center]Keluarga|[align-left;b]Asia,[align-center],[align-center],[align-center]|[align-left]1%20hari,[align-center]RM%206,[align-center]RM%2010,[align-center]RM%2012|[align-left]1%20-%205%20hari,[align-center]RM%2035,[align-center]RM%2060,[align-center]RM%2065|[align-left]6%20-%2010%20hari,[align-center]RM%2070,[align-center]RM%20110,[align-center]RM%20125|[align-left]11%20-%2015%20hari,[align-center]RM%20100,[align-center]RM%20160,[align-center]RM%20185|[align-left]16%20-%2022%20hari,[align-center]RM%20145,[align-center]RM%20230,[align-center]RM%20270|[align-left]23%20-%2031%20hari,[align-center]RM%20200,[align-center]RM%20325,[align-center]RM%20375|[align-left]Setiap%20minggu%20tambahan%20atau%20sebahagian%20daripadanya,[align-center]RM%2045,[align-center]RM%2070,[align-center]RM%2085|[b;align-left]Antarabangsa,[align-center],[align-center],[align-center]|[align-left]1%20hari,[align-center]n%2Fa,[align-center]n%2Fa,[align-center]n%2Fa|[align-left]1%20-%205%20hari,[align-center]RM%2055,[align-center]RM%2090,[align-center]RM%20100|[align-left]6%20-%2010%20hari,[align-center]RM%20105,[align-center]RM%20165,[align-center]RM%20190|[align-left]11%20-%2015%20hari,[align-center]RM%20150,[align-center]RM%20240,[align-center]RM%20280|[align-left]16%20-%2022%20hari,[align-center]RM%20220,[align-center]RM%20345,[align-center]RM%20405|[align-left]23%20-%2031%20hari,[align-center]RM%20300,[align-center]RM%20490,[align-center]RM%20565|[align-left]Setiap%20minggu%20tambahan%20atau%20sebahagian%20daripadanya,[align-center]RM%2070,[align-center]RM%20105,[align-center]RM%20130|[b;align-left]Domestik,,,|[align-left]1%20-%205%20hari,[align-center]RM%2020,[align-center]RM%2030,[align-center]RM%2035|[align-left]6%20-%2010%20hari,[align-center]RM%2035,[align-center]RM%2055,[align-center]RM%2065|[align-left]11%20-%2015%20hari,[align-center]RM%2050,[align-center]RM%2075,[align-center]RM%2095|[align-left]16%20-%2022%20hari,[align-center]RM%2070,[align-center]RM%20110,[align-center]RM%20135|[align-left]23%20-%2031%20hari,[align-center]RM%2095,[align-center]RM%20150,[align-center]RM%20190|[align-left]Setiap%20minggu%20tambahan%20atau%20sebahagian%20daripadanya,[align-center]RM%2020,[align-center]RM%2030,[align-center]RM%2040[/vc_table]

Kawasan Geografi :
1. Asia – meliputi Singapura, Thailand, Indonesia, Philippines, Brunei, Taiwan, Korea, China, Hong Kong, Macau, Laos, Vietnam, Myanmar, Japan, Cambodia, India, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Australia and New Zealand.
2. Antarabangsa termasuk USA and Canada
3. Domestik/ Dalam Negara ditakrifkan sebagai Malaysia.

Pelan Takaful ini tidak melindungi sebarang musibah, kecederaan, atau tanggungan undang-undang yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari perjalanan di, ke atau melalui Afghanistan, Cuba, Republik Demokratik Congo, Iran, Iraq, Liberia, Sudan and Syria.

Tertakluk kepada Sumbangan Takaful minima sebanyak RM8.00.

Ringkasan Manfaat Asas untuk perjalanan dalam dan luar negara

[vc_table vc_table_theme=”classic”][align-left]Manfaat,[align-center]Luar%20Negara%3A%20Individu%20(RM),[align-center]Luar%20Negara%3A%20Keluarga%20(RM),[align-center]Domestik%3A%20Individu%20(RM),[align-center]Domestik%20%3A%20Keluarga%20(RM)|[align-left]Kematian%2F%20Hilang%20Upaya%20Kekal%20akibat%20kemalangan,[align-center]100%2C000,[align-center]100%2C000,[align-center]150%2C000,[align-center]150%2C000.00|[align-left],[align-center]Dibayar%20bagi%20setiap%20individu%2F%20individu%20%26%20pasangan,[align-center]Dibayar%20bagi%20setiap%20keluarga,[align-center]Dibayar%20bagi%20setiap%20individu%2F%20individu%20%26%20pasangan,[align-center]Dibayar%20bagi%20setiap%20keluarga|[align-left]Perbelanjaan%20pengkebumian,[align-center]5%2C000,[align-center]12%2C500,[align-center]4%2C000,[align-center]8%2C000|[align-left]Perbelanjaan%20perubatan,[align-center]15%2C000,[align-center]30%2C000,[align-center]1%2C000,[align-center]2%2C000|[align-left]Pemindahan%20perubatan%20kecemasan,[align-center]10%2C000,[align-center]10%2C000,[align-center]10%2C000,[align-center]10%2C000|[align-left]Rawatan%20susulan,[align-center]5%2C000,[align-center]10%2C000,[align-center]1%2C000,[align-center]2%2C000|[align-left]Elaun%20hospital%20(RM%20150%2Fhari%2C%20maximum%20RM%205%2C000),[align-center]150,[align-center]300,[align-center]80,[align-center]200|[align-left]Rawatan%20penjagaan%20ehsan,[align-center]3%2C000,[align-center]3%2C000,[align-center]1%2C000,[align-center]3%2C000|[align-left]Penghantaran%20ubatan,[align-center]1%2C000,[align-center]3%2C000,[align-center]1%2C000,[align-center]1%2C000|[align-left]Kehilangan%20dokumen%20perjalanan,[align-center]1%2C000,[align-center]5%2C000,[align-center]1%2C000,[align-center]5%2C000|[align-left]Kerosakan%20bagasi%20atau%20barangan%20peribadi,[align-center]2%2C000,[align-center]5%2C000,[align-center]2%2C000,[align-center]5%2C000|[align-left]Kelewatan%20penerbangan,[align-center]2%2C000,[align-center]2%2C000,[align-center]1%2C000,[align-center]2%2C000|[align-left]Pulangan%20wang%20disebabkan%20pembubaran%20agensi,[align-center]4%2C500,[align-center]4%2C500,[align-center]5%2C000,[align-center]5%2C000|[align-left]Penghantaran%20pulang,[align-center]5%2C000,[align-center]5%2C000,[align-center]5%2C000,[align-center]5%2C000[/vc_table]

Ringkasan Manfaat tambahan untuk perjalanan luar negara

[vc_table vc_table_theme=”classic”][align-left]Manfaat,[align-center]Individu%20(RM),[align-center]Keluarga%20(RM)|[align-left]Deposit%20pembatalan%20perjalanan,[align-center]10%2C000,[align-center]30%2C000|[align-left]Pemendekkan%20perjalanan,[align-center]10%2C000,[align-center]20%2C000|[align-left]Komputer%20riba,[align-center]1%2C000,[align-center]1%2C000|[align-left]Kelewatan%20Bagasi,[align-center]300,[align-center]1%2C000|[align-left]Kegagalan%20untuk%20berlepas,[align-center]1%2C000,[align-center]3%2C000|[align-left]Terlepas%20sambungan%20perjalanan,[align-center]250,[align-center]1%2C000|[align-left]Perjalanan%20terlebih%20tempahan,[align-center]250,[align-center]1%2C000|[align-left]Kos%20tambahan%20untuk%20pulangan%20kereta%20sewa,[align-center]1%2C000,[align-center]1%2C000|[align-left]Liabiliti%20diri,[align-center]1%2C000%2C000,[align-center]1%2C000%2C000|[align-left]Rampasan,[align-center]3%2C000,[align-center]6%2C000|[align-left]Wang%20peribadi,[align-center]500,[align-center]1%2C000|[align-left]Manfaat%20penjagaan%20di%20rumah,[align-center]1%2C000,[align-center]1%2C000[/vc_table]

Manfaat Pilihan * (Tertakluk kepada tambahan sumbangan Takaful)

[vc_table vc_table_theme=”classic”][align-left]Manfaat,[align-center]Luar%20Negara%3A%20Individu%20(RM),[align-center]Luar%20Negara%3A%20Keluarga%20(RM),[align-center]Domestik%3A%20Individu%20(RM),[align-center]Domestik%20%3A%20Keluarga%20(RM)|[align-left],[align-center]Dibayar%20bagi%20setiap%20individu%2F%20individu%20%26%20pasangan,[align-center]Dibayar%20bagi%20setiap%20keluarga,[align-center]Dibayar%20bagi%20setiap%20individu%2F%20individu%20%26%20pasangan,[align-center]Dibayar%20bagi%20setiap%20keluarga|[align-left]Pemindahan%20perubatan%20kecemasan,[align-center]150%2C000,[align-center]150%2C000,[align-center]50%2C000,[align-center]50%2C000|[align-left]Penghantaran%20pulang,[align-center]35%2C000,[align-center]35%2C000,[align-center]20%2C000,[align-center]20%2C000[/vc_table]

Yuran - yuran dan caj - caj yang perlu dibayar

Caj-caj yang dikenakan adalah seperti berikut:

Bayaran yang perlu dijelaskan disamping jumlah Sumbangan Takaful:-
– Cukai Barangan dan Perkhidmatan (jika ada) : 6% daripada Sumbangan Takaful
– Duti setem : RM10.00

Bayaran lain yang termasuk dalam jumlah Sumbangan Takaful :-

Yuran Wakalah
– Komisen : sehingga 25% daripada Sumbangan Takaful
– Perbelanjaan pengurusan : 35% daripada Sumbangan Takaful

Bayaran yang perlu dijelaskan jika anda membatalkan Sijil Takaful ini:-
– Yuran Pembatalan : RM10.00

Nota: Caj kami tidak termasuk cukai yang dikenakan oleh kerajaan dan/atau pihak berkuasa pada masa akan datang (termasuk Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST)). Setelah perlaksanaan GST, kami berhak mengenakan caj GST bagi maksud Sijil Takaful ini yang dikehendaki dibayar di bawah undang-undang.

Terma - terma dan syarat - syarat utama yang perlu diketahui

Had Umur
Umur yang layak untuk memohon perlindungan ini adalah dari 18 hingga 80 tahun. Bagi pelan keluarga, anak anda mestilah berumur di antara 30 hari sehingga 21 tahun dan masih dibawah tanggungan anda.

Kepentingan Pendedahan
Anda mestilah mendedahkan semua fakta material yang anda tahu atau patut tahu, jika tidak, Sijil Takaful ini akan dianggap tidak sah.

Pampasan / Tanggungan
Kami akan membayar pampasan di atas kematian atau kecederaan (Hilang Keupayaan Kekal) berdasarkan kepada “Jadual Manfaat” yang disertakan di dalam Sijil Takaful. Walau bagaimanapun tuntutan untuk rawatan perubatan, pampasan anda adalah berdasarkan pengembalian jumlah perbelanjaan sebenar tertakluk kepada had yang dinyatakan di dalam Sijil Takaful. Anda tidak dibenarkan membuat tuntutan berganda bagi perbelanjaan perubatan yang sama.

Tunai Sebelum Perlindungan
Adalah menjadi asas dan syarat mutlak perjanjian Sijil Takaful ini di mana Sumbangan Takaful tempohnya telah matang mesti dibayar dan diterima oleh pihak kami sebelum tarikh perlindungan berkuatkuasa. Sekiranya syarat ini tidak dipatuhi, Sijil Takaful akan menjadi tidak sah dan terus terbatal. Anda digalakkan untuk membayar Sumbangan Takaful terus kepada kami, sama ada secara tunai, kad kredit atau cek (cek hendaklah dinamakan ke atas pihak Syarikat sahaja).

Lebihan
Pada setiap akhir tahun kewangan, Aktuari akan menilai kedudukan lebihan di dalam Dana Risiko, untuk memelihara kemampanan dana untuk jangka panjang. Pihak Syarikat akan mengenakan Caj Pengurusan Lebihan (SAC) sebanyak 50% daripada lebihan boleh-agih kasar dari Dana Risiko pada setiap akhir tahun kewangan. Walau bagaimanapun, Pihak Syarikat boleh, mengenakan caj SAC kurang daripada 50% daripada lebihan boleh-agih kasar mengikut budi bicara dan kesesuaian. Sebarang lebihan boleh-agih bersih (selepas ditolak SAC) daripada Dana Risiko akan diperuntukkan seluruhnya (100%) kepada Peserta. Sekiranya jumlah untuk Peserta kurang daripada RM30 untuk setiap Sijil, jumlah tersebut akan terus disimpan di dalam Dana Risiko. Sebarang kekurangan dalam Dana Risiko akan dibiayai melalui pinjaman tanpa faedah (Qard) daripada Dana Pemegang Saham. Caj ke atas pembiayaaan ini hendaklah diambil kira terlebih dahulu bila mana lebihan diperolehi pada masa hadapan. Jika defisit di dalam Dana Risiko berlaku akibat dari kecuaian pihak Syarikat, maka menjadi tanggungjawab pihak Syarikat untuk memastikan dana tersebut stabil melalui kaedah pindahan tanpa syarat (outright transfer) dan tidak dianggap sebagai pendahuluan melalui Qard.

Pengecualian utama yang terdapat di dalam Sijil Takaful

Sijil Takaful ini tidak melindungi :
– Kematian atau kecederaan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh peperangan, pencerobohan, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi seakan peperangan (sama ada peperangan diisytiharkan atau tidak) ;
– Kelewatan, serangan rampasan, pembinaan, tuntutan, penahanan atau tahanan oleh kastam atau manamana kerajaan, pihak berkuasa awam atau tempatan;
– Apa-apa pelanggaran atau cubaan melanggar undang-undang atau menentang daripada ditahan oleh pihak berkuasa yang berkenaan;
-Apa-apa keadaan sedia ada;
-Membunuh diri, cubaan membunuh diri atau dengan sengaja mencederakan diri sendiri oleh Peserta Takaful kepadanya / sendiri sama ada siuman atau tidak siuman;
– Kegagalan Peserta Takaful untuk mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk melindungi, menyelamatkan atau mendapatkan semula bagasi yang hilang;
– Perjalanan yang bertentangan dengan nasihat doktor atau tujuan perjalanan adalah untuk mendapatkan apa-apa bentuk rawatan perubatan, rundingan atau nasihat;
– Apa-apa kerugian, kecederaan, kerosakan atau liabiliti undang-undang yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari perjalanan, di atau melalui Afghanistan, Cuba, Republik Demokratik Congo, Iran, Iraq, Liberia, Sudan atau Syria.

Nota: Senarai ini tidak lengkap. Sila rujuk kepada kontrak Sijil Takaful untuk senarai penuh pengecualian
pengecualian di bawah Sijil Takaful ini.

Pembatalkan Sijil Takaful

Anda boleh membatalkan Sijil Takaful ini dengan memberi notis bertulis kepada pihak kami. Selepas pembatalan, anda layak mendapat pulangan Sumbangan Takaful untuk kadar pro rata bagi tempoh Sijil Takaful yang telah berkuatkuasa. Tiada pulangan Sumbangan Takaful dibenarkan jika ada sebarang tuntutan di bawah Sijil Takaful ini.